شما یه شاهکارید

ساخت وبلاگ

چند سال قبل به اتفاق خانواده ام برای گذراندن تعطیلات به ایتالیا رفتیم .در فلورانس موزه ای ویژه ای وجود دارد که مجسمه داوود اثر"میکل آنژ" را در آن به نمایش گذاشته اند این شاید زیباترین مجسمه در جهان باشد.ماجرای خلق مجسمه داوود بسیار جالب است و برای همه درس و پندی در بر دارد.به میکل آنژ از سوی مرسیس ماموریت داده شده بود تا برای میدان اصلی شهرفلورانس مجسمه ای بسازد .مرسیس قدیمی ترین و ثروتمندترین خانواده در ایتالیا در آن زمان بود و سفارش گرفتن از مرسیس نه تنها یک افتخار بزرگ بود بلکه وظیفه و کاری بود که کسی نمی توانست آن را رد کند.میکل آنژ به مدت دو سال به جستجوی سنگی پرداخت تا خواسته مرسیس را برآورده کند .سرانجام در یکی از خیابان های فرعی فلورانس که در احاطه علف ها و گیاهان هرز بود میکل آنژه یک سنگ مرمر عظیم پیدا کرد .این سنگ سال ها قبل از کوه پایین افتاده بود و هرگز کسی از آن استفاده نکرده بود.او بارها از این خیابان گذر کرده بود اما این بار ایستاد و بهتر نگاه کرد و سر انجام در آن قطعه سنگ مرمر مجسمه داوود را دید .خبر اینکه میکل آنژ روی سفارشی از خانواده مرسیس کار می کند در تمام ایتالیاپیچید .وقتی روز پرده برداری رسید هزاران نفر در بهت و حیرت فرو رفتند .مردم از زیبایی مثال زدنی این مجسمه انگشت به دهان شدند.کمی بعد از مایکل آنژه پرسیدند که چگونه توانست مجسمه ای در این سطح زیبایی بسازد و او جواب داد :"تنها کاری که کردم این بود که آنچه را مجسمه داوود نبود تراشیدم و از تخته سنگ جدا کردم" .شباهت زیادی میان شما و مجسمه داوود وجود دارد .شما شاهکاری در دل تخته سنگ هستید .اما تخته  سنگی که شما و بسیاری از دیگران را احاطه کرده کوتاه اندیشی و دست کم گرفتن خود است .برای بهره برداری از همه توان خود باید از اندیشه های محدود فاصله بگیرید.باید امکانات نا محدود را لمس کنید .باید همه باورهای منفی را از سر راه خود بردارید.اما به خطر داشته باشید وقتی مجسمه داوود از تخته سنگ ،صورت خارجی پیداکرد دو سال وقت گرفت که صیقل خورد تا به یک شاهکار تبدیل شود.شما هم به همین شکل باید  خودتان را صیقل بدهید،باید روزها،هفته ها ، ماه ها وحتی سالها بیاموزید و تمرین کنید تا به توانمندی هایی که در وجودت است دست پیدا کنید .

شاهکارید,...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : يکشنبه 21 آبان 1396 ساعت: 18:16

close
تبلیغات در اینترنت